Kandukuru Revenue Division Sub Collector Mrs. S.S Shobika-nellore news.